møt TEAMet

Dette er teamet som gjør ACDC og Arctic Cloud mulig. Som team er det den samlede kompetansen og evnen til å absorbere ny kompetanse for deretter å nyttiggjøre seg den det som gir resultat. Følg linkene for detaljer på de enkeltes LinkedIn profil.

 
last ned.jpg

Arne handal

Arne er daglig leder i Arctic Circle Data Center AS og er har en bred bakgrunn innen teknologi og tjenester fra olje og gass samt maritim sektor.

 

Jan Erik Svensson

Jan Erik er forretningsutvikler i ACDC, han har internasjonal erfaring fra salg, ledelse og forretningsutvikling. Jan Erik var daglig leder i ACDC i perioden 2014-2018.

 
ACDCHEADSHOT-5476.jpg

Øyvind Bakksjø

Øyvind er teknisk sjef / utviklingssjef / CTO i ACDC, han har bakgrunn som utvikler, temleder og gründer. Han har erfaring fra firma som Google, Telenor, Yahoo og Sun Microsystems.

 
ACDCHEADSHOT-5466.jpg

Dag Gjetrang

Dag er driftssjef /COO og har ansvar for å designe og drifte vår fysiske infrastruktur. Han har vært gründer og har tung driftserfaring fra å drifte datasentre innen bedrifter som Digiplex og Coromatic

 
 
ACDC14.02.18-8058_se.jpg

Stein Erik Blichfeldt Myhre

Stein Erik har rollen som salgs og markedsansvarlig. Han har erfaring fra flere bransjer innen salg, markedsføring, ledelse, IT og HR.

 
ACDC14.02.18-7917.jpg

Stian Brandt

Stian er vår Senior Operations Engineer / DevOps engineer og har ansvar for vårt nettverk og systemoppsett. Han har bred teknisk erfaring og har jobbet med IT drift hos større offentlige enheter.

 
ACDC14.02.18-7943.jpg

Othar Linaker

Othar er vår yngste ansatt med en nylig fullført Bachelor i IT, Othar er en del av DevOps teamet og jobber med nettverk og Linux. Han har praksis fra utlandet innen helpdesk og support.

 

Vi har i tillegg flere nyansatte som er på tur inn i løpet av høsten samt deltidsansatte som hjelper til. Flere presentasjoner kommer.