DET VAR EN GANG...

En idé om å utnytte de lokale fordelene for å kunne utnytte et grønt energioverskudd og naturlig kjøling for å kunne tilby norsk datakraft til regionale og internasjonale kunder. Dette var utgangspunktet ved etablering av selskapet i februar 2014.

Selskapet var en av flere oppstarter fra vekstmiljøet rundt Inkubator Helgeland, og ble etablert på bakgrunn av en mulighetsstudie utført i 2013 med støtte fra Nordland Fylkeskommune.

De første årene ble brukt til å utforske og evaluere ulike løsninger og markeder, før det ble bestemt å satse på skybaserte tjenester i tillegg til tradisjonelt datasenter. Videre ble det tatt en beslutning om å bygge egen infrastruktur samt bygge egen OpenStack basert skytjeneste for å få kontroll på alle ledd.

På høsten 2017 ble byggingen startet av vår egen infrastruktur. Vi bygde en redundant infrastruktur med tre uavhengige micro-datasentre, hvorav to er produksjonssentre med uavhengige strøm, backup energi og nettleveranser. Det tredje brukes til styring og kontroll. Vi etablerte også vår første pilot på skytjenesten med utvalgte pilotkunder.

I 23 april 2018 kunne vi åpne opp for eksterne pilotkunder og initiell drift på vår skytjeneste "Arctic Cloud". Den 27 september 2018 åpnet næringsminister Tobjørn Røe Larsen offisielt vårt skysenter. Se Rana Blad sin billedserie fra åpningen her.

Høsten 2018 jobbet vi med teknisk oppgraderinger og fra Q1 2019 har vi kunnet starte kommersiell drift. Vi er stolte av å kunne si at vi har laget en løsning som er unik i Norden med infrastruktur basert på Open Compute. Denne støtter en åpen kildekodebasert skyløsning for størst mulig sikkerhet og transparens. Med våre microdatasentre er vi klare for å kunne levere skytjenester der hvor kunden er, og vi kan derfor levere en "Edge Cloud" løsning.

Vi jobber nå med å støtte flere funksjoner i vår løsning samt å støtte andre skybaserte løsninger. I tillegg jobber vi videre med vårt større datasenterprosjekt: Arctic Circle Datacenter Campus.

Historien fortsetter....