Akseptabel bruk av nettside og vilkår for bruk av sosiale medier


Denne retningslinjen angir vilkårene mellom deg og oss, for sider som du kan få tilgang til på vår hjemmeside www.arcticcircledc.com og et hvilket som helst annet nettsted (for eksempel www.arcticccloud.com) som refererer til disse vilkårene (vårt nettsted). Denne retningslinjen gjelder for alle brukere av og besøkende til nettstedet vårt. Retningslinjen gjelder også for sosiale medier som opereres av / tilhører Arctic Circle Data Center AS, heretter kalt "ACDC".

Din bruk av nettstedene våre betyr at du aksepterer og godtar alle vilkårene i denne retningslinjen som omhandler bruk av nettside og vilkår for bruk av sosiale medier.

Forbudt bruk

Du må kun bruke nettstedet vårt for lovlige formål. Du kan ikke bruke nettstedet vårt:

 

 • på noen måte bryter den til enhver tid gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift.

 • på noen måte som er ulovlig eller bedragersk, eller har noen ulovlig eller bedragersk hensikt eller virkning.

 • for å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte.

 • for å sende, bevist motta, laste opp, laste ned, bruk eller gjenbruk alt materiale som ikke overholder våre innholdsstandarder som er angitt nedenfor.

 • for å overføre eller anskaffe sending av ethvert uønsket eller uautorisert reklame- eller reklamemateriale eller annen form for lignende forespørsel (spam).

 • for å bevisst overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spionprogramvare, reklameprogrammer ("adware") eller andre skadelige programmer eller lignende datakoder som er utformet for å påvirke driften av hvilken som helst dataprogramvare eller maskinvare.

Du godtar også ikke å reprodusere, duplisere, kopiere eller selge noen deler av nettstedet vårt. Du godtar videre å ikke uten tillatelse, skaffe deg tilgang, implementere, skade eller forstyrre:

 • en hvilken som helst del av nettstedet vårt

 • ethvert utstyr eller nettverk som nettstedet vårt er lagret på

 • enhver programvare som brukes ved levering av nettstedet vårt

 • ethvert utstyr, nettverk eller programvare som eies eller brukes av noen tredjepart.

Manglende overholdelse av norsk lov vil bli rapportert til de relevante myndighetene.

Innholdsstandard

Disse innholdsstandardene gjelder for alt materiale som du bidrar til på nettstedet vårt og til eventuelle interaktive tjenester tilknyttet den.

Du må etterleve formålet med følgende standarder. Standarden gjelder både helt og enkeltvis for ethvert bidrag.

Bidrag må:

 • • Være nøyaktig (der de oppgir fakta).

 • • Opprettholde oppriktighet og seriøsitet (hvor de er meningsytringer).

 • • Overholde gjeldende lov i Norge og i hvilket land bidraget er postet fra.

Bidrag må ikke:

 • Inneholde materiale som er ærekrenkende for noen som helst person.

 • Inneholde materiale som er uanstendig, støtende, hatefullt eller er agiterende.

 • Fremme seksuelt eksplisitt materiale.

 • Fremme vold.

 • Fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell orientering eller alder.

 • Medføre brudd på opphavsrett, databaserettigheter eller varemerker som tilhører noen annen person.

 • Medføre fare for å villede noen.

 • Medføre brudd på juridiske forpliktelser overfor en tredjepart, som for eksempel kontraktmessige forpliktelser eller taushetsplikt.

 • Fremme ulovlig aktivitet.

 • Vær truende, misbruke, invadere andres personvern, forårsake irritasjon, ulempe eller ubehagelig angst.

 • Medføre fare for å plage, opprøre, sjenere, engste eller irritere andre personer.

 • Brukes til å etterligne andre personer eller skape en uriktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til en annen person.

 • Gi inntrykk av at de kommer fra oss, dersom dette ikke er tilfelle.

 • Forfekte, fremme eller legge til rette for en ulovlig handling, som (for eksempel) brudd på opphavsrett eller misbruk av datamaskiner.

Brukerskapt innhold

Du forstår at all informasjon, inkludert navn og e-postadresse; data, IP-adresse og annen personlig og ikke-personlig identifiserbar informasjon eller annet innhold av noe slag, lastet opp, postet, gjort tilgjengelig, delt eller overført av deg eller en annen bruker til eller gjennom denne nettsiden, enkeltvis eller samlet, er delt under eget ansvar.

Vi kontrollerer ikke brukerinnhold og gir derfor ingen garantier knyttet til slikt brukerinnhold. Ved å bruke dette nettstedet kan du bli utsatt for brukerinnhold, samt materiale som er lastet opp, lagt ut, gjort tilgjengelig, delt eller overført til eller gjennom dette nettstedet av oss, som er fornærmende, uanstendig eller støtende.

Du må ikke legge inn eller sende materiale, bilder, videoer eller annet bidrag til denne nettsiden eller til sosiale medier som automatisk kobler til nettstedet vårt, som du ikke har tillatelse til å bruke.

Du gir ACDC rett til å bruke ditt navn, personopplysninger og lignende som inngår i brukerinnhold og i forbindelse med brukerinnhold i tråd med gjeldende regler for markedsføring. Vi har også rett til å utlevere din identitet til enhver tredjepart som hevder at innhold som er oppført eller lastet opp av deg til vår nettside, utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv.

Ved å sende eller legge ut et bidrag garanterer du at:

 • Ditt bidrag ikke bryter med noen persons immaterielle rettigheter, inkludert copyrights, moralske rettigheter eller varemerkerettigheter

 • Du ar alle nødvendige rettigheter til å legge inn eller sende bidrag og gi oss rettighetene som er beskrevet i disse bruksvilkårene

 • Du ar nødvendig tillatelse fra alle på et bilde eller en video, og at tillatelsen er hentet fra foreldre eller foresatte av noen barn.

Etter anmodning fra ACDC vil du gi ACDC enhver dokumentasjon, bekreftelse eller erklæringer som er nødvendige for å bekrefte at du overholder denne retningslinjene. ACDC forbeholder seg retten til å fjerne ethvert brukerinnhold fra denne nettsiden eller fra våre kanaler på sosiale medier når som helst etter eget skjønn.

Suspension og avslutning

Vi vil avgjøre, etter eget skjønn, om det foreligger brudd på denne retningslinjen ved bruk av nettstedet vårt. Dersom det har blitt begått brudd på retningslinjene, kan vi reagere på dette på en etter vår mening hensiktsmessig måte. 

Manglende overholdelse av herverende bruksvilkår utgjør et brudd på dine plikter og kan føre til at vi benytter oss av ett eller flere av følgende tiltak:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av dine rettigheter til bruk av nettstedet vårt.

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av innlegg eller materiale som du har lastet opp til nettstedet vårt.

 • Utstedelse av en advarsel til deg.

 • Rettslige skritt mot deg for erstatning for eventuelle kostnader i forbindelse med tap og skader (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som oppstår som en konsekvens av brudd på retningslinjene.

 • Videre rettslige skritt mot deg.

 • Utlevering av informasjon til rettshåndhevende myndigheter i den grad vi rimelig anser som nødvendig.

Vi tar intet ansvar for virkemidler som benyttes som en konsekvens av brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk. Virkemidlene som er beskrevet i disse retningslinjene er ikke uttømmende, og vi kan ta i bruk andre virkemidler hvis vi mener at dette er riktig.

Endringer av de avtalte vilkår i retningslinjer

Vi kan revidere disse retningslinjene for akseptabel bruk når som helst ved å gjøre endringer på denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å se etter eventuelle endringer, ettersom slike endringer er juridisk bindende for deg. Enkelte av bestemmelsene som er beskrevet i disse retningslinjene for akseptabel bruk kan bli erstattet av bestemmelser eller merknader som publiseres i andre deler av nettstedet vårt.

Våre betingelser og retningslinjer er etablert med engelsk som primærspråk, og deretter oversatt til norsk. Ved motstrid mellom norsk og engelsk utgave av retningslinjene skal den engelske utgaven ha forrang. Ved aksept av denne avtale aksepterer du følgelig også de engelske avtalevilkår.